اشنایی با صنایع دستی ایران

 

 

فهرست صنایع دستی ایران

نساجی سنتی
 • ابریشمبافی
 • احرامیبافی
 • ارمکبافی
 • بافت انواع پارچههای سنتی (باشلق، کرباسبافی، قناویز، فرتبافی، شمدبافی، گزیبافی، متقالبافی، چفیهبافی، جیمبافی)
 • برکبافی
 • پتوبافی
 • ترمهبافی
 • جاجیمبافی (موجبافی، ماشتهبافی، ساچیمبافی)
 • چادرشببافی
 • حولهبافی
 • داراییبافی (ایکات)
 • زریبافی (زربفت)
 • سجادهبافی
 • سیاهچادربافی
 • شالبافی
 • شعربافی
 • شک بافی
 • عبابافی - عبابافی نائین‏
 • گلیچ
 • متکازین
 • مخملبافی
 • نوار بافی (پنبافی، مداخلهبافی، کارتبافی، خوسبافی / خوسدوزی، وریسبافی، نواربافی علیآباد کتول)
 • پردهبافی
 • حمام سری
 • چپری
 • عریضبافی
بافته های داری و زیراندازها
 • پلاسبافی
 • زیلوبافی
 • قالی بافی / قالی (گل برجسته، خرسک، قالی دورویه، نمکدان بافی، چنته)
 • گلیم (گل برجسته، ورنی، شیریکیپیچ، سفره کردی، مفرش، مسند، گلیم دورو، ساده، سوزنی، رند)
 • جل اسب
 • اجاق قراقی
 • خورجینبافی
 • نمدمالی / نمد
 • سراندازبافی
پوشاک سنتی
 • لباسهای محلی
 • بافتنیهای سنتی (کلاه، جوراب و …)
 • برقع
 • پایپوشهای سنتی (گیوه، گیوهچینی، آجیدهدوزی یا تخت کشی، گیوهدوزی، گیوهبافی، چاروقدوزی، چموشدوزی)
 • پوستیندوزی
 • چوقادوزی
 • عروسکبافی
 • قلاببافی
 • مجمسههای محلی (مومی)


رودوزی های سنتی
 • آجیدهدوزی (لایه دوزی)
 • آیینهدوزی
 • اشرفیدوزی (سکه دوزی)
 • بلیشدوزی (قزاق دوزی)
 • پتهدوزی (سلسله دوزی)
 • پولکدوزی
 • پیلهدوزی
 • تسمهدوزی
 • تفرشیدوزی
 • چهلتکهدوزی (خاتمی دوزی، لندرهدوزی)
 • خوسدوزی
 • دانهدوزی
 • دهیکدوزی (برجستهدوزی)
 • رودوزی بمپور
 • زرتشتیدوزی
 • زرکدوزی
 • زغرهدوزی
 • ستارهدوزی
 • سرافیدوزی
 • سرمهدوزی
 • سکهدوزی (چشمهدوزی، دوریشدوزی، ژوردوزی)
 • سوزندوزی
  • سوزندوزی اصفهان (گلدوزی و گندمیدوزی)
  • سوزندوزی بلوچ (خامهدوزی، سیاهدوزی سیستان و ابریشمدوزی نقش زرک)
  • سوزندوزی ترکمن (سیاهدوزی ترکمن)
 • شرابهدوزی (منگولهدوزی، آویزهدوزی)
 • شمسهدوزی
 • صدفدوزی
 • قلابدوزی
  • قلابدوزی اصفهان
  • قلابدوزی رشت
 • قیطاندوزی (فتیلهدوزی، مغزیدوزی، یراقدوزی)
 • کتیبهدوزی
 • کردیدوزی
 • کمدوزی (کماندوزی، کمهدوزی)
 • گلابتوندوزی (بادلهدوزی)
 • لانهزنبوردوزی
 • مخملدوزی
 • مرصعدوزی (سنگدوزی)
 • مرواریددوزی
 • مضاعفدوزی
 • ملیلهدوزی
 • ممقاندوزی
 • منجوقدوزی
 • نقدهدوزی
 • نقشدوزی
 • نواردوزی
چاپ های سنتی
 • قلمکار (چاپ مهری و نقاشی)
 • کلاقهای یا باتیک (چاپ مهری یا نقاشی و دندانی)
سفال، سرامیک و کاشی سنتی
  • خرمهره سازی
  • سفال و سرامیک
  • کاشی مشبک
  • کاشی زرین فام
  • کاشی معرق
  • کاشی معقلی
  • کاشی مینایی
  • کاشی هفت رنگ
  • نقاشی روی سفال (نقاشی روی لعاب، نقاشی زیر لعاب)
صنایع دستی مستظرفه
 • پاپیه ماشه
 • تذهیب
 • تشعیر
 • جلدسازی
 • صحافی سنتی
 • طراحی سنتی (طراحی فرش و...)
 • قطاعی (کاغذ و پارچه)
 • کاغذسازی دستی
 • نقاشی سنتی دیواری
 • نقاشی روی استخوان
 • نقاشی قهوهخانهای
 • نقاشی گل و مرغ
 • نقاشی لاکی
 • نگارگری ایرانی (نقاشی ایرانی / مینیاتور)
 • تزیین ساز و جامه دان ساز
صنایع دستی چرمی
 • جلدسازی چرمی سنتی
 • سراجی سنتی
 • سوخت روی چرم
 • معرق چرم
 • نقاشی روی چرم
 • نقش اندازی ضربی روی چرم
 • زینسازی
 • ساخت و تزیین ساز و کیف ساز
هنرهای دستی وابسته به معماری
 • آهکبری (ساروجبری)
 • گچ بری
 • مقرنسکاری / مقرنس سازی
صنایع دستی فلزی
 • حجمهای فلزی سنتی
 • افزار فلزی (اسلحه سازی و …)
 • جُنده کاری
 • چاقو سازی
 • چلنگری
 • حکاکی روی فلز
 • دواتگری
 • زمودگری
 • ساخت زیورآلات سنتی
 • ضریح سازی
 • علامتسازی
 • قفل سازی
 • قلمزنی
 • کوفتهگری (طلاکوبی روی فولاد و غیره)
 • گرگوربافی
 • مسگری
 • مشبک فلز
 • ملیلهکاری: شامل سینی زینتی، سرویس بشقاب، کاسه و وسایل مصرفی
 • میناکاری
  • مینای خانهبندی (پنجرهای / مشبک)
  • مینای مرصع
  • مینای نقاشی
 • ورشوسازی
/ 1 نظر / 64 بازدید
اسدالله

عالی بود. متشکرم.