هنر های انتزاعی

 

 

آشنایی با هنر انتزاعی 

هنر > تجسمی
هنر مجرد، یا هنر انتزاعی (Abstract art) آبستره، به هنری اطلاق می‌شود که هیچ صورت یا شکل طبیعی در جهان در آن قابل شناسایی نیست و فقط از رنگ و فرم های تمثیلی و غیر طبیعی برای بیان مفاهیم خود بهره می‌گیرد
 
هنر انتزاعی (Abstract art)
هنر انتزاعی - شاخه‌ای از هنرهای تجسمی
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

این اصطلاح در معنای وسیع آن می‌تواند به هر نوع هنری اطلاق شود که اشیاء و رخدادهای قابل شناخت را بازنمایی نمی‌کنند.

ولی عموماً به آن گونه از آفرینش‌های هنر مدرن اطلاق می‌شود که از هر گونه تقلید طیعت یا شبیه‌سازی آن، به مفهوم مرسوم آن در هنر اروپایی، روی می‌گردانند.                                                                                                                                             

 

 

 

 

/ 1 نظر / 365 بازدید