پست های ارسال شده در تیر سال 1391

اشنایی با صنایع دستی ایران

    فهرست صنایع دستی ایراننساجی سنتی ابریشمبافی احرامیبافی ارمکبافی بافت انواع پارچههای سنتی (باشلق، کرباسبافی، قناویز، فرتبافی، شمدبافی، گزیبافی، متقالبافی، چفیهبافی، جیمبافی) برکبافی پتوبافی ترمهبافی جاجیمبافی (موجبافی، ماشتهبافی، ساچیمبافی) چادرشببافی حولهبافی داراییبافی (ایکات) زریبافی (زربفت) سجادهبافی سیاهچادربافی شالبافی شعربافی شک بافی عبابافی - عبابافی نائین‏ گلیچ متکازین مخملبافی نوار بافی (پنبافی، مداخلهبافی، کارتبافی، خوسبافی / خوسدوزی، وریسبافی، نواربافی علیآباد کتول) پردهبافی حمام سری چپری عریضبافی بافته های داری و زیراندازها پلاسبافی زیلوبافی قالی بافی / قالی (گل برجسته، خرسک، قالی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 198 بازدید