اثار هنرجویان بخش نهم

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

  طراحی از چهره اثر ایدا قاسم ابادی                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی اثر سپیده  

 

 

 

 

 

 

 

 

اثر مینا کریمی


 

 

 

 

 

اثر سپیده

 

 

/ 0 نظر / 220 بازدید