دکوپاژ روی چوب وسفال

اموزش دکوپاژ  ودگلوپاژ                                                                                                                                       اموزش تکنیکهای نقاشی دکوراتیو روی چوب                    

 

                                                                                                اموزش دکوپاژ ترانسور                                                                                            

     

 

   اموزش تکنیک دستمال کاغذی                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                       

   

 

 

 

       

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

نمونه های تصاویر دکوپاژ روی چوب وسفال ودیوار

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 684 بازدید