اثار هنرجویان بخش 10

  

اثر هنرجو یان هنرسرای طلایه

خانم کارمل مالکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثر ندا علیرضایی


 

 

اثر مجتبی خانی

 

 

اموزش شمع سازی


 

 

 

 

 

 

اموزش نقاشی روی شیشه

 

هنرجو :خانم شکری

 

 

 

 

 

 

 

اثر خانم نادره رحمت الله

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

اموزش نقاشی روی شیشه در هنرسرای طلایه

 

09127940575      اطیابی

/ 0 نظر / 150 بازدید